Trening

For å kunne mestre nye aktiviteter og ferdigheter, samt holde ut en aktiv hverdag er det viktig med fysisk form. Det er ingen krav til form før du begynner, dette skal vi jobbe med gjennom året. Vi har et nytt Crossfitrom, et styrketreningsrom og fine uteområder som vi bruker til trening gjennom året.