Personvernerklæring

Personvernerklæringen for Hurdal Verk folkehøgskole gjeldene fra og med 30.09.2022

Behandlingsansvarlig

Frode Mikal Nilssen er på vegne av Hurdal Verk folkehøgskole behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre elever;

Navn, Adresse, Personnummer, Statsborgerskap, Pårørende, Fravær, Karakterer. Helseopplysninger som har relevans for skoleåret. Logger/tidsregistrering/kontroll/nøkkelregistrering osv.

Bilder og video: Elevprofilprofil på intranett, offentliggjøring på internett, bruk i reklame/markedsføring, etc.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og leverandører; Navn kontaktperson
Adresse, Telefonnummer, Epost, Tittel, Kjøpshistorikk, Salgshistorikk, Kontonummer.

Formål med behandlingen

Elever: Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg som elev. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt forhold som elev via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Vi vil be om samtykke til å bruke ditt bilde/ video for publisering på skolens nettside hvf.no, og i annen reklame/markedsføring.

Kunder/ Leverandører: Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg som kunde/leverandør. Vi benytter også opplysningene til markedsføring og for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt forhold som kunde/ leverandør via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Elever: Informasjon om Navn, Adresse, Personnummer, Statsborgerskap, Pårørende, Fravær, Karakterer. Helseopplysninger som har relevans for skoleåret. Logger/ tidsregistrering/ kontroll/ nøkkelregistrering osv. benyttes for å oppfylle våre rettslige forpliktelser overfor våre elever. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens Art 6(1)(c), jf. opplæringsloven § 13-5

Der du har samtykket til bruk av bilde eller andre personopplysninger er grunnlaget for behandlingen personvernforordningens artikkel 6(1)(a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt elevforhold via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Kunder/ Leverandører: Informasjon om Navn kontaktperson. Adresse, Telefonnummer, Epost, Tittel, Kjøpshistorikk, salgshistorikk benyttes for å oppfylle våre rettslige forpliktelser overfor deg som kunde/ leverandør. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens Art 6(1)(c),

Innhenting av personopplysninger

Elever: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på søknadsskjemaet du bruker når du søker som elev hos oss: https://www.folkehogskole.no/index.php?page_id=80&skole_id=26. Opplysningene lagres også på Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IKF) sine servere.

Kunder/ Leverandører: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp/ salg.

Cookies

Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). For hver nettside du besøker blir det lagret en liten tekstfil på din datamaskin eller elektroniske enhet. Denne filen kalles cookie og inneholder informasjon om din navigering på nettsiden vår. Formålet med cookies er å gi deg en bedre brukeropplevelse og annonser tilpasset deg.

Analyseformål:

Vi bruker din informasjon til å analysere og forbedre hvordan nettsiden blir brukt. Vi ser på antall besøk, navigasjonsmønstre og annen type statistikk hos Google Analytics.

Mer informasjon finner du her:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=no

Beskyttelse mot nettangrep:

Vi bruker reCAPTCHA fra Google til å beskytte nettsiden vår mot hackerangrep. Les om hvilken betydning det har for deg når du besøker nettsiden vår her.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Elever: Personopplysninger vi har i forbindelse med ditt forhold som elev lagres i vårt aktive elevregister i 10 år. Deretter slettes alt bortsett fra navn, adresse og hvilket kull du tilhører.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 


Personvernombud

Vi har et personvernombud, Kjetil Rydland som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Han kan kontaktes på telefon: 404 17 600, eller epost: kr@hvf.no.

 


Personvernerklæring ved rekruttering

Når du søker jobb hos Hurdal Verk folkehøgskole godkjenner du at dine personopplysninger registreres og behandles i forbindelse med rekrutteringen. Opplysningene som blir gitt vil være tilgjengelige for HR og rekrutterende personer innen­for selskapet i henhold til EUs forordning for personvern (2018), GDPR.

Behandling av personopplysninger

Opplysningene du oppgir i søknaden registreres på Hurdal Verk folkehøgskoles vegne i selskapets rekrutterings­system.

Vi behandler følgende personopplysninger:

  • Navn
  • Fødselsår
  • Kjønn
  • Kontaktopplysninger: e-postadresse, telefonnummer, adresse
  • CV
  • Søknadsbrev
  • Øvrige vedlagte filer (som f.eks. vitnemål)

Hurdal Verk folkehøgskole er behandlingsansvarlig

Hurdal Verk folkehøgskole er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Hva skal opplysningene brukes til?

Hurdal Verk folkehøgskole bruker opplysningene for å behandle jobbsøknaden.

Hvem har tilgang til opplysningene?

Opplysningene som blir gitt kommer til å være tilgjengelige for rektor, tillitsvalgt, økonomileder og inspektør på Hurdal Verk folkehøgskole.

Vi anbefaler at du kun oppgir informasjon som er relevant for den aktuelle stillingen.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Samtlige opplysninger vil bli slettet fra Hurdal Verk folkehøgskoles database i rekrutteringssystemet innen 2 år etter din siste søknad.

Dersom samtykke er gitt for lagring av personopplysninger for fremtidige rekrutteringsbehov, vil de lagres til en eventuell fremtidig rekruttering av søkeren ikke lenger er relevant og/eller til samtykket er trukket tilbake.

Du har rett til å vite hvilke opplysninger Hurdal Verk folkehøgskole har lagret om deg

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Hurdal Verk folkehøgskole har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 


Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

rektor@hvf.no

Hurdal Verk folkehøgskole
v/Frode Nilssen
Hurdal Verk 5A
2090 Hurdal