Skolen

Skolen vår ligger i Hurdal, kun 35 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen og 1 time fra Oslo.

Vi vil kvalifisere deg for livet

Folkehøgskole er mer enn fag

På Hurdal Verk ønsker vi å gi deg et et år med personlig utvikling og modning.

Du kan få oppdage nye sider ved deg selv, og bli kjent med nye mennesker og kulturer. 

Folkehøgskole er ikke et «friår», men et år med læring uten eksamen og karakterpress. Et år på Hurdal Verk kan gi deg ny motivasjon, og gjøre det lettere å gå i gang med studier etter videregående.

 

Fellesfag

Foruten linjefag og valgfag har vi flere spennende fellesfag. Dette er fag som kan gi deg kompetanse til å mestre livet, praktiske ferdigheter, og kunnskaper/ verdier innen etikk, livssyn og samfunnsansvar.

 

Se liste over fellesfag

 • Livsmestring – med temaer som f. eks. personlig økonomi, karrièrevalg, identitet og selvbilde, sorgmestring, stressmestring, kjærlighet, samliv og seksualitet.
 • Lørdagsseminar – med temaer innen alt fra miljøvern til menneskeverd.
 • Make it a better place – hvor alle får oppgaver med å gjøre noe bra for noen andre.
 • Kristendom og etikk – med valgfrie temaer innenfor etikk og kristen tro.
 • Husgruppe – møte med de man bor samme med for å bygge godt fellesskap på internatet.
 • Syng Livet – musikklytting og skolekor.
 • Aktuelt – hvor det snakkes om dagsaktuelle hendelser, samfunnsendringer og nyheter.
 • Fellesoppgaver – hvor alle bidrar til å holde det rent og og trivelig rundt seg med rydding og vask.

 

Endringer i undervisningstilbudet kan forekomme.

 

 

Valgfag

Vi har mange spennende valgfag som gir deg mulighet til å prøve ut helt nye aktiviteter.

Se liste over valgfag

 • Elvepalding
 • Crossfit
 • Volleyball/ Beachvolley
 • Boksing
 • Klatring
 • Sjakk
 • GoPro / filmredigering for nybegynnere
 • GoPro / filmredigering for viderekommende
 • Langrenn
 • Telemark
 • Snowboard/Twintip
 • Strikkedilla
 • Longboard/ rampe
 • Ridning
 • Frisbeegolf (discgolf)
 • Musikk: Gitar/ Piano
 • Barnehage
 • Mesternes Mester
 • Sprek med lek
 • Digital Foto
 • KRIK
 • Fotball
 • Baking
 • Lesetid

I tillegg er det mulig å ta førerkort på bil. Vi samarbeider med Eidsvoll Trafikkskole og legger til rette slik at du kan få ta kjøretimer og oppkjøring mens du er elev hos oss.

Vi tar forbehold om endringer i valgfagstilbudet.

Fasiliteter

På Hurdal Verk er vi stolte av å kunne tilby elevene våre mange flotte fasiliteter både på og utenfor skoleområdet

Internat - Fritidstilbud - Sosialt miljø

Folkehøgskole er mye mer enn det som står på timeplanen. Her lever vi sammen 24 timer i døgnet. Skolen ønsker å legge til rette for et aktivt og inkluderende miljø.

Internatlivet er en viktig del av folkehøgskolelivet. Her har vi fellesskap på tvers av linjene, og du møter medelever i mange ulike situasjoner; som bordkavalèr, i gymsalen/ styrkerommet, matsalen, peisestua, bordtennisrommet eller tv-stua. Det er lærerikt å bo på internat. Du må ta hensyn og tilpasse deg, samtidig som du kan få oppleve sterke vennskap og samhold med de du bor med.

Fredags – og lørdagskveldene er det alltid noe som skjer på skolen. Det arrangeres elevkvelder som linjene har ansvar for, Damenes- og Herrenes Aften, konkurranser, sosiale happeninger og mye mer.

Her kan du se bilder av de ulike internatene våre. Hvert internat har sin egen stue/ oppholdsrom.

se de ulike rommene her

På Hurdal Verk fikk jeg venner for livet

Søk nå

En kristen skole

Hurdal Verk er en kristen skole og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband

Vi som jobber her har et kristent livssyn og ønsker å formidle verdier om medmenneskelighet og nestekjærlighet. Vi forsøker å bidra til at det blir et trygt og inkluderende miljø på skolen vår. Vi har alle slags elever med ulike verdier og livssyn hos oss, noe som gir et spennende miljø. En av våre grunnverdier er at alle skal føle seg respektert, inkludert og verdifulle, uansett livssyn. 

Hvordan vil du merke at det er en kristen skole?

 • Vi har morgensamling (ca 15 min) hver dag etter frokost der elever og ansatte kan fortelle om noe som er viktig for dem. Her hender det at noen deler noe med et kristent innhold.
 • Vi har valgfrie temaer innenfor kristendom/ etikk 2 timer i uka.
 • Vi har frivillige kristne møter på søndagskveldene og annenhver torsdag.
 • Vi har tilbud om frivillige samtalegrupper og bibelgrupper som holdes hjemme hos ansatte annenhver torsdag.
 • Vi synger bordvers til middagen.

Om du er kristen ønsker vi å legge til rette for at du skal finne et godt kristent fellesskap på skolen, og få mulighet til å vokse i troen.

Vi som jobber her har som visjon å «Dyktiggjøre for livet – forberede for evigheten».

Nyttig informasjon

Opptaksprosedyrer

For å bli tatt opp som elev på Hurdal Verk folkehøgskole må du:

 • Ha fylt 18 år i opptaksåret
 • Legge ved vitnemål/ karakterutskrift i søknaden, eller ettersende på mail til post@hvf.no

Hvis du får tilbud om skoleplass må du:

 • Takke ja til skoleplassen på hvf.no/svar.
 • Betale faktura med innmeldingspenger.

Dette får du informasjon om i opptaksbrevet vi sender til deg.

Opptakskriterier

Ved opptak legger vi vekt på følgende kriterier;

 • Karakterer i orden og oppførsel i tillegg til fraværet fra tidligere skolegang.
 • Ledige plasser på linja.
 • Skolen ønsker at begge kjønn er representert på de ulike linjene. Det kan bety at vi reserverer noen plasser til gutter eller jenter på ulike linjer.
 • Du må fylle 18 år innen utgangen av året du begynner på Hurdal Verk.

Opptaket skjer på bakgrunn av utfylt søknadsskjema sammen med kopi av vitnemål eller karakterutsktift fra tidligere skolegang og eventuelle arbeidsattester. Alle folkhøgskoler starter elevopptaket 1. februar. Det betyr at vi sender ut de første tilbudsbrevene da, men du kan søke i god tid før det. Vi har ingen søknadsfrist, og tar opp elever helt frem til skolestart, så lenge det er ledige plasser.

I søknaden må det opplyses om søker har spesielle behov, som f.eks tilrettelegginger, ekstra oppfølging, diagnoser eller annet som vil kunne ha betydning for hvordan eleven fungerer. Dersom slik informasjon holdes tilbake i søknaden kan eleven miste skoleplassen som er tildelt, også etter skolestart om dette først kommer frem da.

For å kunne fortsette som elev må betalingsplanen holdes. Vitnemålet utdeles når alle fakturaer er betalt.

Elever med spesielle behov bør søke tidlig, slik at skolen har mulighet for å vurdere ulike former for tilrettelegging.