Opptakskriterier

Ved opptak legger vi vekt på følgende kriterier;

  • Du må ha fylt 18 år før skolestart.
  • Vi ber om karakterer i orden og oppførsel i tillegg til fraværet fra tidligere skolegang for å danne oss et bilde av søkers ressurser og behov. Dette gjør vi fordi vi ønsker en variert elevgruppe, og for å forsikre oss om at vi har kapasitet til å ivareta alle elever.  
  • Ledige plasser på linja.
  • Skolen ønsker at begge kjønn er representert på de ulike linjene. Det kan bety at vi reserverer noen plasser til gutter eller jenter på ulike linjer.

Opptaket skjer på bakgrunn av utfylt søknadsskjema sammen med kopi av vitnemål eller karakterutsktift fra tidligere skolegang. Alle folkhøgskoler starter elevopptaket 1. februar. Det betyr at vi sender ut de første tilbudsbrevene da, men du kan søke i god tid før det. Vi har ingen søknadsfrist, og tar opp elever helt frem til skolestart, så lenge det er ledige plasser.

Dersom du har spesielle behov, som f.eks tilrettelegginger, ekstra oppfølging, diagnoser eller annet som vil kunne ha betydning for året, bør du opplyse om det i søknaden, slik at vi kan gjøre nødvendige tilrettelegginger på forhånd. 

For å kunne fortsette som elev må betalingsplanen holdes. Vitnemålet utdeles når alle fakturaer er betalt.

Elever med spesielle behov bør søke tidlig, slik at skolen har mulighet for å vurdere ulike former for tilrettelegging.