Opptakskriterier

Ved opptak legger vi vekt på følgende kriterier;

  • Karakterer i orden og oppførsel i tillegg til fraværet fra tidligere skolegang.
  • Ledige plasser på linja.
  • Skolen ønsker at begge kjønn er representert på de ulike linjene. Det kan bety at vi reserverer noen plasser til gutter eller jenter på ulike linjer.
  • Du må fylle 18 år innen utgangen av året du begynner på Hurdal Verk.

Opptaket skjer på bakgrunn av utfylt søknadsskjema sammen med kopi av vitnemål eller karakterutsktift fra tidligere skolegang og eventuelle arbeidsattester. Alle folkhøgskoler starter elevopptaket 1. februar. Det betyr at vi sender ut de første tilbudsbrevene da, men du kan søke i god tid før det. Vi har ingen søknadsfrist, og tar opp elever helt frem til skolestart, så lenge det er ledige plasser.

I søknaden må det opplyses om søker har spesielle behov, som f.eks tilrettelegginger, ekstra oppfølging, diagnoser eller annet som vil kunne ha betydning for hvordan eleven fungerer. Dersom slik informasjon holdes tilbake i søknaden kan eleven miste skoleplassen som er tildelt, også etter skolestart om dette først kommer frem da.

For å kunne fortsette som elev må betalingsplanen holdes. Vitnemålet utdeles når alle fakturaer er betalt.

Elever med spesielle behov bør søke tidlig, slik at skolen har mulighet for å vurdere ulike former for tilrettelegging.