Må jeg ha kjennskap til KRIK eller være kristen for å gå på KRIK Villmark?

  • Du trenger ikke kjenne til KRIK fra før, men må være åpen og interessert i å bli kjent med organisasjonen. I tillegg delta på arrangementene som er knyttet til å være en KRIK-linje.
  • Du trenger ikke være kristen for å gå på KRIK Villmark, men må være åpen for å lære mer om den kristen troen, og respektere KRIK Villmarks kristne profil. En del av linjens opplegg vil være å lede et lokallag der det forventes at du er lojal mot KRIK sine verdier og retningslinjer. Vi kommer også til å ha litt bibelundervisning og det vi kaller disippeltrening gjennom året.