Spørsmål og Svar for Skoleåret 2022/23

Hvordan påvirker korona skoleåret? Blir det utenlandsreiser? Her er svar på spørsmål som mange lurer på...

1. Påvirker korona hverdagen?

Les mer...

På folkehøgskolen har vi den store fordelen at elevene bor på internat.

Skolen er elevenes hjem og du er sammen med de samme menneskene på dagen og på kvelden. I det spesielle “koronaåret” 2020/21 og i starten av 2021/22 har elevene vært i kohorter med klassen sin noen dager etter ferier. Utenom det har vi hatt tilnærmet helt normal folkehøgskoledrift. Det betyr at elevene våre har kunne være sosiale, vi har hatt linjefag, valgfag og fellesfag som normalt.

På Hurdal Verk planlegger vi for normal folkehøgskoledrift også kommende skoleår! Vi gleder vi oss til å kunne tilby deg et unikt fellesskap, der du skal få være sosial og ha undervisning både med linja di, og på tvers av linjer.

Årets elever sier at det å gå på Hurdal Verk folkehøgskolene har vært det beste de kunne gjøre dette skoleåret. Mens andre har sittet med hjemmeundervisning, stengte treningssenter og aktivitetstilbud, og begrenset sosial kontakt, har elevene våre fått oppleve fellesskap og en meningsfull skolehverdag.

2. Blir det studieturer med linjene til neste år?

Les mer....

Vi planlegger studieturer til utlandet neste skoleår!

Alle linjene planlegger de lengste studieturene på våren, noe som sannsynligvis øker mulighetene for å gjennomføre dem som planlagt. FHI regner med at alle over 18 år vil være vaksinert i løpet av august, noe som gir oss godt håp om å kunne dra på utenlandsreiser i løpet av året. Linjene er fleksible og kan endre på reisemål sammen med elevene, dersom en destinasjon ikke lar seg gjennomføre.

Vår fordel er at skolen vår ligger kun 30 min fra Oslo Lufthavn – Gardermoen. Vi kan derfor enklere enn andre gripe muligheter raskt, eller endre på reisemål.

På Hurdal Verk vi lang erfaring med utenlandsreiser. Vi er fleksible og strekker oss langt for å få til gode og trygge reiser.

3. Kan jeg bo på dobbeltrom?

Les mer.....

Ja, internatlivet fungerer akkurat som vanlig.

Det betyr at du kan bo på dobbeltrom og at du kan være sosial på internatstua med de du bor sammen med.

På Hurdal Verk har vi både dobbeltrom og enkeltrom. Dersom du ønsker enkeltrom søker du om det etter at du har tatt imot skoleplassen.

4, Hvordan er smitterisikoen på skolen?

Les mer.......

På Hurdal Verk har vi ikke hatt noen tilfeller av koronasmitte verken blant elever eller ansatte.

Blant de andre folkehøgskolene har det også vært få tilfeller av koronasmitte. Siden alle bor sammen er det lettere å sikre skolen mot smitte utenfra, og vi har mulighet til å isolere smittede innad dersom det skulle oppstå.

Vi har smittevernplan som er godkjent av kommuneoverlegen, og elevene har vært forsiktige når de har vært hjemme i ferier.

Den lave smitten og de gode planene var hovedgrunnene til at folkehøgskolene fikk lov å starte opp etter juleferien når universitetene og høgskolene måtte fortsette med digital undervisning.

Når vi starter i august håper vi at koronasmitten har minsket vesentlig i samfunnet etterhvert som flere har blitt vaksinert. Vi vil fortsette å jobbe etter smittevernplanen så lenge det er nødvendig, og vi vil selvfølgelig ta elevenes helse på alvor også til neste skoleår.

5. Kan jeg være sosial på folkehøgskolen?

Les mer......

Noe av det mest sentrale med å gå på folkehøgskole er å få være sosial.

Vi tror det behovet er større enn noen gang etter måneder med hjemmeundervisning og lite samvær med andre. På Hurdal Verk gleder vi oss til å tilby deg en ekte folkehøgskoleopplevelse etter sommerferien. Du får være sammen med medelever på dagen, på kvelden, internatet og matsalen.

Folkehøgskole er det mest sosiale skoleslaget når det ikke er korona, og det er det mest sosiale skoleslaget når det er korona.

Se våre spennende linjer - Søk i dag!

Velg linje