Tilrettelagt

Vi har mulighet til å legge til rette for deg som har noe redusert funksjonsevne som følge av asperger syndrom, høytfungerende autisme eller konsentrasjonsvansker. Du integreres på en vanlig linje.

På Tilrettelagt blir du elev på en av våre vanlige linjer og følger samme timeplan som alle andre elever, med egne tilpasninger. Du får egen opplæringsplan med målsettinger for året, og tett oppfølging av din egen kontaktperson som gir veiledning og støtte når du har behov for det.

søknadsskjemaet velger du “Tilrettelagt” på ditt førstevalg. På ditt andrevalg og tredjevalg velger du den linjen som du ønsker å være tilknyttet.

Å gå på Tilrettelagt medfører ekstra kostnader, og for å få plass er det en forutsetning av dette blir dekket av NAV. Dette går til å dekke kostnadene til den ekstra oppfølgingen du får av din kontaktperson. Vi er behjelpelig med søknaden til NAV.

Start med å sende oss en søknad, så tar vi kontakt med deg!

Dersom vi kan gi deg tilbud om skoleplass vil vi jobbe sammen med deg videre for å søke NAV om midler.

 

Et år på Hurdal Verk er et år med personlig vekst og modning. En mulighet til å bygge netttverk og utvikle sosiale ferdigheter i et trygt miljø.

Har du eller dine foresatte spørsmål om hvordan tilrettelagt fungerer hos oss, så ikke nøl med å ta kontakt med rektor, Frode Mikal Nilssen på epost: fnilssen@hvf.no, eller mobil 450 37 465.