Søknkadsfrist på folkehøgskole

Alle folkehøgskolene starter opptaket 1. februar. De fleste har ingen søknadsfrist, men tar opp elever så lenge det er ledige plasser, helt frem til skolestart i august.

Selv om opptaket starter 1. februar er det lurt å søke tidlig, og gjerne i god tid før 1. februar. På Hurdal Verk folkehøgskole har vi hatt meget god elevsøkning de siste årene, og noen linjer fylles raskt opp. Men selv om det er fullt kan det være muligheter for å få plass frem mot skolestart dersom man står på venteliste. Det er alltid noen som ombestemmer seg, og da åpner det seg muligheter for de som står på venteliste. Det hender at elever som søker rett før skolestart kan få plass på en linje som har vært full lenge, dersom det er noen som akkurat har trukket seg fra plassen sin.

Se vårt linjetilbud:

Velg linje