Søk på Ledertreningslinja

Denne linja er for deg som liker å arbeide i team og har lyst til å utvikle deg som leder. Linja byr på spennende utfordringer og varierte opplevelser.

Som elev på Ledertreningslinja vil du få et erfaringsgrunnlag som kommer svært godt med i videre utdanning og jobbsammenheng.

  • Du vil få erfaring i teamarbeid.
  • Du vil få erfaring i å lede små og store grupper.
  • Du vil få erfaring i planlegging, utføring og etterarbeid ved ulike typer undervisning og arrangement.
  • Du vil få innblikk og erfaring i ulike arbeidsoppgaver på en folkehøgskole.
  • Du vil kunne bli bedre kjent med deg selv og dine egne ressurser.

Les mer og søk på Ledertreninglinja på Hurdal Verk folkehøgskole 2019-2020