Ledertreningslinja 2024-25

Denne linja er for deg som liker å arbeide i team og har lyst til å utvikle deg som leder. Linja byr på spennende utfordringer og varierte opplevelser.

Som elev på Ledertreningslinja vil du få et erfaringsgrunnlag som kommer svært godt med i videre utdanning og jobbsammenheng.

 

SØK NÅ

 

 • Du vil få erfaring i teamarbeid.
 • Du vil få erfaring i å lede små og store grupper.
 • Du vil få erfaring i planlegging, utføring og etterarbeid ved ulike typer undervisning og arrangement.
 • Du vil få innblikk og erfaring i ulike arbeidsoppgaver på en folkehøgskole.
 • Du vil kunne bli bedre kjent med deg selv og dine egne ressurser.

 

Du har status som elev med de rettigheter og plikter det innebærer.

Opplæringen vil skje gjennom:

 • Samarbeidstimer og veiledningssamtaler
 • Planlegging og gjennomføring av undervisningstimer, turer og arrangementer.
 • Organiserte og uorganiserte oppgaver som fremmer det sosiale miljøet.
 • Assistentoppgaver i undervisningen med oppfølging av enkeltelever og grupper
 • Praktiske oppgaver som kjøkkentjeneste og varierende oppgaver innen vaktmester-, internat-, kontor- og stallarbeid.
 • Tilstedeværelse på personalmøter og pedagogisk forum

 

Rettigheter, plikter og ordninger

Stippene har status som elever med de rettigheter og plikter det innebærer.

 • Som skole forventer vi at elever på ledertreningslinja ikke inngår kjærlighetsforhold med elever eller med hverandre, frem til påske.
 • Elever på ledertreningslinja har taushetsplikt i elevsaker, personalsaker og saker som er drøftet i pedagogisk forum og personalråd.
 • Elevene på ledertreningslinja er ikke med på pedagogiske planleggingsdager ila skoleåret, men får et alternativt undervisningsopplegg.
 • Elevene på ledertreningslinja vil få vitnemål etter gjennomført skoleår.
 • Skolen forventer respekt og lojalitet overfor skolens reglement og verdigrunnlag.

Nøkkelansvar

Hver elev på ledertreningslinja får utdelt nøkler til store deler av lokalene på Hurdal Verk. Med det medfølger et svært stort ansvar:

 • Aldri gi fra deg eller lån ut nøkkelen til elever.
 • Ikke bruk nøkkelen til å åpne rom for å ta med elever etter tilsynsrunden er gått.
 • Nøkkelen skal aldri brukes til å låse seg inn på elevers rom uten samtykke. Nøkkelen skal aldri brukes for “pranking”.

Kjøring

Kjøretøy bookes på skolens Googlekalender som stippene får tilgang til. Dette må gjøres både for kjøring i skolens regi, og privat regi.

Stippene kan bruke 9-seteren for privat kjøring til kr. 2,- per km + bompenger. (normalpris kr. 4,- pr km) Minstepris er kr. 50,-.

Denne ordningen forutsetter at stippene tar ansvar for å hente og bringe elevene til/fra offentlig transport gjennom skoleåret.

Dersom elever er med på privatkjøringen skal det betales ordinær takst.

Dersom det skulle skje uhell på private turer må de som låner bilen betale egenandelen for reparasjon. NB: Det er høy eganandel (10.000,-) på våre kjøretøy. Ved kjøreoppdrag i skolens regi er sjåfør fritatt fra egenandel.

Utviklingsområder

Det å være elevstipendiat er en variert og allsidig oppgave. Det kreves stor fleksibilitet og vilje til å ta utfordringer i oppgaver underveis i skoleåret. Oppgavene deles inn i 3 hovedområder:

1. PRAKTISKE OPPGAVER

Internat og skoledrift er en del av læringsprogrammet til ledertreningselever i folkehøgskolen. På Hurdal Verk har vi inkludert disse praktiske oppgavene:

Kjøkkentjeneste

 • Bidra i etterkant av middager og lage kveldsmat
 • Varme opp og servere mat i helgene
 • Renhold underveis og etter måltider. Søppeltømming
 • Bistå elever som har oppvask

Søppeltømming (Vaktmesterassistent)

 • To og to stipper skal hver uke ha ansvar for å tømme søppel fra de to søppelstasjonene på Hurdal Verk. Søppelet tømmes i containerne bak hovedbygget. Stippene skal få opplæring av vaktmester til denne oppgaven.
 • Tidspunkt på denne oppgaven er fleksibelt, men det skal gjøres to ganger i uka, spesielt før ferier og linjeturer.

Kioskansvar

 • Stippene har ansvaret sammen med internatleder, for å drifte kiosken på Hurdal Verk. I starten av skoleåret vil 2-3 stipper få hovedansvaret for dette.
 • Kioskdrift innebærer valg og salg av kioskvarer, innkjøp, bestemme åpningstider og sørge for at betaling gjennomføres, i tillegg til at det holdes ryddig og rent.

Kostymelager

 • Stipendiatene har på rundgang ansvar for at kostymelageret holdes ryddig. I forkant og i etterkant av elevkvelder vil det være ekstra trykk på lageret, noe som må følges opp.

Spill

 • Stipendiatene har på rundgang ansvar for at det er orden i spillene og er eventuelt med på å bestemme hvilke spill som skal kjøpes inn og eventuelt fjernes.

Andre praktiske oppgaver (Internatassistent)

 • Underveis i skoleåret oppstår det stadig ulike mindre praktiske oppgaver, slik som strøing på is, eller bæring av diverse ting, eller andre internatoppgaver. Her forventes det at stipendiatene er klare til å bidra på disse oppgavene.

 

2. UNDERVISNING

Undervisning
Ledertreningslinja har, så langt det er mulig, undervisning hver uke. Her tar vi opp aktuelle temaer innen ledertrening og diskuterer disse. Disse timene skal også fungere som en ventil dersom det er ting som er viktige å ta opp internt og eksternt.

 

Linjefagsassistent
Store deler av skoleåret er elevene på ledertreningslinja med på linjefag og linjeturer. Her er samarbeidet med linjelærer sentralt. Elevene vil bli utfordret på ulike oppgaver under linjelærers veiledning. Dette blir individuelt tilpasset etter evner og ønsker.

Eksempler på dette er:

 • Lede linja i en undervisningsøkt
 • Følge opp enkeltelever på linja
 • Tolke de sosiale prosessene på linja og informere linjelærer
 • Bli med i planlegging av undervisning
 • Bli med i planlegging av linjeturer

 

Veiledningssamtaler
Hver elev på ledertreningslinja skal ha jevnlige individuelle veiledningssamtaler med sine respektive ledertreningslærere. Samtalene skal fungere som en ventil for elevene, i tillegg til å bli utfordret på ledertreningsrettede refleksjoner.

 

Valgfag
På ledertreningslinja vil man bli utfordret på å ha valgfag i løpet av skoleåret. Skolen sørger for god oppfølging og veiledning i forbindelse med dette. Inspektør organiserer dette i samarbeid med lærere på ledertreningslinja og ledertreningselevens behov og ønsker.

 

3. MILJØFREMMENDE OPPGAVER

En viktig oppgave på ledertreningslinja er det sosiale arbeidet på Hurdal Verk. Målet er å skape et godt miljø for alle elever. I tillegg til å ”være i miljøet” kan dette være noen av arrangementene stippene blir utfordret på ila året:

 • Elevkontakt
 • Fredagskro
 • Lyd og lys
 • Mafiauke
 • Utkledninger
 • Elevkvelder
 • Se enkeltelever

 

Vi oppfordrer elevene på ledertreningslinja til å være med på bibel/samtalegrupper, i tillegg til å eventuelt ha egne bønne/lovsangsgrupper.

Stippene skal delta på morgensamlinger minst 3 ganger i uka. De får også i oppgave å holde minimum 2 morgensamlinger i løpet av året.

 

Telefonvakt og sosialt ansvar
På ledertreningslinja er telefonvakt med sosialt ansvar en del av oppgavene på ukedager fra 17.00-19.30. I tillegg skal stippene være kjøkkenassistent og ordne kveldsmat og frokost for elevene. Tilsyn kan byttes internt. Stippene lager sin egen oversikt fra uke 36 og ut skoleåret.

I helgene har to stipper ansvar sammen med tilsynslærer 10 timer hver. På lørdag kveld har to stipper ansvaret, men ellers i helga kan de dele på det. For eksempel kan èn være sosialt tilsyn, mens den andre har telefonen. Henting/ bringing av elever fra/til Eidsvoll Verk på søndagskvelder, i forbindelse med ferier, og hverdager hører også med.

NB! De to som har oppgaver i helgene skal ta kontakt med kjøkkenet i forkant av helga.

 

 

 

 

Økonomi:

Du kan søke ordinert stipend på lik linje med vanlige elever fra Statens Lånekasse. For 2024-25 blir stipendet på NOK 55.163,-

I tillegg dekker skolen:

 • Kost og losji 92.800,-
 • Fellesutgifter 16.400,-
 • 50% av linjekostnaden på linja du er tilknyttet

Kostnader du må dekke selv:

 • 50% av linjekostnadene på linja. På våre reiser dekkes minimum halvpensjon av linjekassa. Du må selv betale for andre måltider, flaskevann etc.

 

 • Den som søker bør være minst 20 år og gjerne ha gjennomført et år på folkehøgskole eller tilsvarende (bibelskole/ militæret etc.).
 • Du må være lojal mot skolens verdigrunnlag og målsetting.
 • Spørsmål kan stilles til rektor Frode Mikal Nilssen på epost: rektor@hvf.no

Ledertreningslinja starter 17. aug 2024, en uke før ordinær skolestart og slutter 25. mai 2025, to uker etter skoleslutt.

Søknadsfrist: 4.4.2024

SØK NÅ