Ledertreningslinja 2019-2020

Denne linja er for deg som liker å arbeide i team og har lyst til å utvikle deg som leder. Linja byr på spennende utfordringer og varierte opplevelser.

Som elev på Ledertreningslinja vil du få et erfaringsgrunnlag som kommer svært godt med i videre utdanning og jobbsammenheng.

 • Du vil få erfaring i teamarbeid.
 • Du vil få erfaring i å lede små og store grupper.
 • Du vil få erfaring i planlegging, utføring og etterarbeid ved ulike typer undervisning og arrangement.
 • Du vil få innblikk og erfaring i ulike arbeidsoppgaver på en folkehøgskole.
 • Du vil kunne bli bedre kjent med deg selv og dine egne ressurser.

 

SØK PÅ LEDERTRENINGSLINJA

 

Du har status som elev med de rettigheter og plikter det innebærer.

Opplæringen vil skje gjennom:

 • samarbeidstimer og veiledningssamtaler
 • planlegging og gjennomføring av undervisningstimer, turer og arrangementer.
 • organiserte og uorganiserte oppgaver som fremmer det sosiale miljøet.
 • assistentoppgaver i undervisningen med oppfølging av enkeltelever og grupper
 • praktiske oppgaver som kjøkkentjeneste og varierende oppgaver innen vaktmester-, internat-, kontor- og stallarbeid.
 • tilstedeværelse på personalmøter og pedagogisk forum

Økonomi:

Stipend fra skolen:

 • Kost og losji
 • Fellesutgifter
 • 2/3 av linjekostnadene
 • Reisestøtte kr. 4.000.-.

Kostnader du må dekke selv:

 • 1/3 av linjekostnadene på linja

Ordinær stipendordning på lik linje med vanlige elever fra Statens Lånekasse. For 2018/2019 var stipendet på NOK 43.300.

 

Den som søker bør være minst 20 år og gjerne ha gjennomført et år på folkehøgskole eller tilsvarende (bibelskole/ militæret etc.). Du må være lojal mot skolens verdigrunnlag og målsetting.

Spørsmål  kan rettes til skolekontoret. tlf: 63 92 06 00

Ledertreningslinja starter 17.aug, ei uke før ordinær skolestart og slutter 27.mai 2019.

Søknadsfrist: 7.april 2019

SØK PÅ LEDERTRENINGSLINJA