Må jeg opptre alene på scenen?

Nei, ikke før du er klar for det selv.