Linjelærer Survivor

Linjelærer på Survivor er Tora Østrem. Tora har bakgrunn fra Forsvaret og har vært befal i forsvarets jegerkommando. Hun trives best ute i elementene, i klatreveggen, i elva eller med sekk på ryggen og ski på beina, men er også å finne på volleyballbanen og i annen lek og moro.