Linjelærer Råskinn – Fysisk og mental trening

Frode Nilssen