Hvordan merker jeg at jeg går på en kristen skole?

  • Vi har morgensamlinger 10-15 min. hver dag etter frokost
    Morgensamlingen er et “ord for dagen” der en elev eller en fra personalet deler noe en selv synes er viktig.
  • Vi synger bordvers ved maten
  • Vi har kristendom/etikk 2 timer i uka. Her kan du selv velge et tema blant 3 emner.
  • Det arrangeres kristne møter på torsdager og søndager. Dette er frivillig.
  • Elevene får tilbud om å være med i samtalegrupper eller bibelgruppe.