Hvor mye koster et år på Hurdal Verk folkehøgskole?

Gå inn på de ulike linjene for å få en oversikt over prisene. Der finner du både linjepris, kost og losji pris. Ta kontakt om det er noe som er uklart.