Forventninger

– Interesse for faget og for selvutvikling, men krever ikke forkunnskaper innen spilling/sang

– Heie på hverandre – samarbeid – jobbe i gruppe og løfte hverandre frem

– Pågangsmot og positiv