Foreventninger

– Interesse for faget og for selvutvikling, men må ikke kunne spille/synge

– Heie på hverandre – samarbeid – jobbe i gruppe og løfte hverandre frem

– Pågangsmot og positiv