Er det dyrt?

Denne linja skal være for alle. Vi prøver derfor å legge oss på et kostnadsnivå som alle skal kunne klare. Målet vårt er at linjepris kombinert med billigste boalternativ ikke skal overstige lån+stipend!