Aktiviteter og sikkerhet

På Oceans skal vi drive med mange aktiviteter som medfører en viss risiko. For å gjøre den risikoen så liten som mulig er vi nøye med forberedelsene. Instruktører og guider har høy kompetanse på de ulike fagfelt. Ved å tilegne seg forkunnskap om aktivitetene kan vi bedre gjøre gode vurderinger og dermed minske risikoen.