Ledertrening

  • Å være en leder er noe vi har ulik erfaring og oppfattelse av hva er. På denne linjen vil vi jobbe med å utvikle alle til å være en leder, etter sine forutsetninger, og på sin egen måte. Å være en leder ser vi blant på som en person som tar på alvor sitt ansvar i forhold til både seg selv og andre. På KRIK Villmark vil du kunne få prøvd deg som leder i ulike sammenhenger, enten i et KRIK lokallag, som leder for trening og aktivitet, holde en andakt, eller med å lede klassen en dag på tur. Vi ønsker å utruste ledere både innenfor KRIK, men også innen friluftsliv. Vi vil derfor prøve å gi deg som elev en best mulig veiledning slik at du kan finne og utvikle din egen lederstil. Som en del av linjeopplegget reiser vi til Oslo på en lederkonferanse som heter Global Leadership summit.