Søndagsmøte i Hvitesalen

Ting du lurer på

Hvordan er hverdagen, timeplanen og fritiden på skolen? Må jeg være kristen?

Her er svar på spørsmål som mange lurer på.