Søndagsmøte i Hvitesalen

Ting du lurer på

Hvordan er hverdagen, timeplanen og fritiden på skolen? Må jeg være kristen?

Mer enn 60 valgfag

På Hurdal Verk satser vi mye på valgfag, og tilbyr mer enn 60 valgfag som du kan prøve deg på i løpet av året.

Søk på Ledertreningslinja 2023-24

Ønsker du å utfordre deg selv på teamarbeid og lederutvikling? Søk som "Stipp" på Hurdal Verk folkehøgskole.