Digitale medier

Internett, film og foto er nyttige verktøy vi jobber med i undervisningen. Både som forberedelse til turene og etterarbeid.