Hurdal Verk planlegger for oppstart 22. august

-Vi forstår at noen lurer på hva som skjer til høsten, men vi vil betrygge alle som har tatt i mot skoleplass og de som vurderer å søke om at vi planlegger for skolestart 22. august, sier rektor John Petter Stangeland.

Det er mange spørsmål som dukker opp nå som hverdagen er blitt snudd helt på hodet av koronaviruset. Rektor på Hurdal Verk John Petter Stangeland svarer på noen av dem her:

Kan jeg søke folkehøgskole til høsten?
– Ja, du kan søke folkehøgskole helt som vanlig. På Hurdal Verk planlegger vi for oppstart den 22. august, og har fått gode signaler fra myndighetene om at vi kan starte som planlagt. Vi har pr. i dag 113 elever som har tatt i mot skoleplass og opplever svært god elevsøkning. Det er fortsatt noen ledige plasser, men det nærmer seg full skole. Vi tar opp elever helt frem til skolestart, og man kan være heldig å få plass selv om man søker sent. Men jeg anbefaler sterkt de som vurdere å søke hos oss om ikke å vente.

Vil det være trygt å gå på folkehøgskole til høsten, der mange unge bor tett sammen?
– Beslutningen om stengning gjelder kun ut dette skoleåret. Vi vet ikke nå hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg fremover, men vi har god tid til å planlegge for hvordan vi kan sørge for kontaktreduserende tiltak og en trygg skolehverdag når vi starter opp til høsten. Frem mot skolestart vil vi jobbe med retningslinjer for smittevern og skoledrift. Det utarbeides noen retningslinjer sentralt for alle folkehøgskoler, og vi vil jobbe med lokale tilpasninger.

Hva skjer med linjenes utenlandsreiser?
-Vi planlegger for reise, og vi håper at situasjonen rundt koronaviruset har roet seg så mye at det er mulig å gjennomføre reiser som er planlagt allerede til høsten. Men vi retter oss naturligvis etter retningslinjene vi får fra helsemyndighetene om det fortsatt vil være restriksjoner. Vi skal gjøre alt vi kan for at neste års elever får et så godt folkehøgskoleår som de drømmer om, sier rektor John Petter Stangeland