Festdager på Hurdal Verk!

Helgen 19.-21. mai ble skolen fylt av folk med ulike dialekter og språk, i alder fra 25+ til 80, og alle hadde minst en ting til felles; de hadde vært elever eller ansatte på Hurdal Verk.

De eldste mimret om skoledager for 60 år siden, enkelte hadde ikke sett hverandre siden de tok en tårevåt avskjed i 1957, 67, 77, 87, 97 eller 2007. Men nå var det likevel som om tiden hadde stått mer eller mindre stille disse årene. Praten fløt lett, latteren satt løst og det meste av døgnet måtte brukes for å få delt og oppfrisket mest mulig. God mat, tjenlig vær og rikelig med kaffe gjorde også sitt til at helgen ble den festen vi hadde håpet.

Hjertelig takk for at dere kom og delte så mye av livet, for takkegaven på nær 15.000 ,-som ble gitt til skolen, forbønn og omsorg. Skal vi oppsummere med èn setning, er det fristende å sitere Kåre Willoch da han holdt tale i forbindelse med skoleavslutning på Valdres folkehøgskole tidligere i mai:
«Vi har fått en grundig bekreftelse på det vi visste: for en fremragende, gledesskapende og oppløftende institusjon folkehøgskolen er!»

10 års jubilanter

20 års jubilanter

30 års jubilanter

40 års jubilanter

50 års jubilanter

60 års jubilanter