Ledig stilling som Markedsføringsmedarbeider

Vi ønsker et løft i markedsføringen av skolen vår, spesielt rettet mot potensielle søkere i videregående skole. Vi ønsker derfor å danne et eget PR-Team som skal markedsføre Hurdal Verk Folkehøgskole til aktuelle skoler rundt om i landet.

Hovedoppgaven

Hovedoppgaven vil være å reise på 2-3 skolebesøksturnèer til videregående skoler, både internatskoler og vanlige videregående skoler.

Her er målet å nå ut til potensielle søkere til Hurdal Verk Folkehøgskole, i tillegg til å skape et godt rykte til skolene slik at flere får kjennskap til skolen vår og hva vi kan tilby. Turnèene planlegges i samråd med en ansatt på Hurdal Verk Folkehøgskole.

Sekundære oppgaver vil være å reise på kristne festivaler både sommer og vinter med samme mål som over.

De som tilsettes må kunne identifisere seg med skolens verdigrunnlag og visjon som er «Dyktiggjøre for livet – Forberede for evigheten».

Kvalifikasjoner

Viktige kvalifikasjoner:

  • Ha vært elev på Hurdal Verk folkehøgskole
  • Et brennende ønske om å spre skolens verdier og linjetilbud
  • Initiativrik, fleksibel og allsidig i møte med ulike oppgaver som dukker opp
  • Godt humør og evne til å komme i kontakt med folk
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Sertifikat med manuell gir

Vi kan tilby

  • Ettårig Prosjektstilling i 10%, med mulighet for forlengelse
  • En ansatt på Hurdal Verk Folkehøgskole, blir bindeleddet mellom PR-Teamet, Hurdal Verk, og de aktuelle skolene
  • Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse
  • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale med VIRKE

Søknad:

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju før endelig innstilling. I den samlede vurderingen av søkerne vil erfaring, verdiorientering og personlige egenskaper være tellende.

For spørsmål knyttet til stillingen, kontakt inspektør Michael Skjæringrud, mob: 481 46 530, epost; mskjaringrud@hvf.no eller rektor Frode Mikal Nilssen på mobil: 450 37 465 eller epost rektor@hvf.no

Søknad med CV sendes til Frode Mikal Nilssen på epost: rektor@hvf.no

Søknadsfrist snarest.