Skolen

Skolen vår ligger i Hurdal, kun 35 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

Kort avstand til Gardermoen gjør det enkelt å komme hit fra hele landet, og gir oss en stor fordel med tanke på skolens utenlandsreiser.

Fasiliteter

På Hurdal Verk er vi stolte av å kunne tilby elevene våre mange flotte fasiliteter både på og utenfor skoleområdet

Valgfag

Vi har mange ulike og spennende valgfag. Det er tre valgfagsperioder i løpet av året. Vi har også egne valgfagsuker, som gjør at du har mange muligheter til å prøve ulike aktiviteter.

Se liste over valgfag

Elvepalding Sjakk Crossfit Volleyball
Boksing Klatring Langrenn Telemark
Snowboard Longboard Lesetid Førerprøven
Ridning Frisbeegolf Gitar Mesternes Mester
Sprell med lek Hobby kroken Gopro/film redigering Digital foto
Fotball KRIK Friluftsliv Band

På Hurdal Verk fikk jeg venner for livet

Søk nå

Fellesfag

Foruten linjefag og valgfag har vi flere spennende fellesfag.
Her blir du kjent med elever fra andre linjer, slik at vi bygger et godt fellesskap på skolen.

 

Se liste over fellesfag

Lørdagsseminar
Livsmestring
Skolekor og musikklytting
Husgruppe
Kristendom og etikk.
Skolens time
Aktuelt

Hurdal Verk folkehøgskole har som visjon å «Dyktiggjøre for livet – forberede for evigheten».

For oss er denne visjonen viktig. Derfor har vi fellesfag som livsmestring og lørdagsseminar, der vi tar opp viktige temaer for å mestre livet. Her lærer vi om blant annet selvbilde, sosiale medier, studentøkonomi og samliv.

Hurdal Verk folkehøgskole er en kristen skole. Som en del av visjonen: «forberede for evigheten», lærer vi om kristendom og etikk. Her kan du velge mellom ulike temaer.

Vi har skolekor som spiller inn plate og har vår egen julekonsert.

Endringer i undervisningstilbudet kan forekomme.

Fritidstilbud - sosialt miljø

Folkehøgskole er mye mer enn det som står på timeplanen. Her lever vi sammen 24 timer i døgnet. Skolen ønsker å legge til rette for et aktivt, spennende og godt miljø.

Du møter medelever i mange ulike situasjoner; som bordkavalèr, kanskje som romkamerat, på sokkelesten på internatet, i gymsalen og styrkerommet. Gjennom medgang og motgang, ved å ta imot og gi hjelp, og ved å samarbeide, skaper vi et godt miljø.

Fredags – og lørdagskveldene er det nesten alltid noe som skjer på skolen. Det arrangeres elevkvelder som linjene selv har ansvar for, talentkonkurranser, Damenes- og Herrenes Aften.

 

Internat

Internatlivet er en viktig del av folkehøgskolelivet. På internatet vil du ha et fellesskap på tvers av linjene. Du vil lære å ta ansvar, hensyn og få oppleve å bo sammen med andre flotte mennesker. Under vil du finne bilder av de ulike internatene våre. Hvert internat har sin egen stue/ oppholdsrom.

  Nyttig informasjon

  Søknadsskjema

  For å bli tatt opp som elev på Hurdal Verk folkehøgskole må du fylle ut søknadsskjema:

  Søknadsskjema

  Opptaksprosedyrer

  For å bli tatt opp som elev på Hurdal Verk folkehøgskole må du:

  • Fylt 18 år i opptaksåret
  • Legge ved vitnemål som vedlegg i søknaden
  • Ved tilbud om plass må du:
   • Takke ja hvf.no/svar.
   • Betale innmeldingspengene kr 2100,  dette får du informasjon om i opptaksbrevet vi sender ut etter søknaden er motatt.

  Opptaket stater 1. februar, du kan gjerne sende søknaden i god til før 1. februar.

  Opptakskriterier for Hurdal Verk folkehøgskole

  For å kunne bli tatt opp som elev ved Hurdal Verk folkehøgskole, er det en forutsetning at søker fyller 18 år før skolestart.

  Opptaket skjer på bakgrunn av et utfylt søknadsskjema sammen med kopi av vitnemål fra tidligere skolegang og eventuelle arbeidsattester.

  I disse papirene må det fremkomme om søker har spesielle behov.

  Dersom slik informasjon holdes tilbake kan eleven miste skoleplassen som er tildelt. Dette gjelder også dersom dette ikke kommer frem først etter skoleåret har begynt.

  Ut fra de innsendte papirene vurderer skolen om det skal tilbys plass på den linja som er søkers første prioritet, eventuelt andre eller tredje prioritet.

  Skolen legger vekt på følgende kriterier;

  • Karakterer i orden og oppførsel i tillegg til fraværet fra tidligere skolegang.
  • Ledige plasser på linja.
  • Skolen ønsker at begge kjønn er representert på de ulike linjene. Det kan bety at vi reserverer noen plasser til gutter eller jenter på ulike linjer.

  For å kunne fortsette som elev må betalingsplanen holdes. Vitnemålet utdeles når alle fakturaer er betalt.

  Elever med spesielle behov må søke tidlig, slik at skolen har mulighet for å vurdere ulike former for tilrettelegging.

  Hvordan merker jeg at jeg går på en kristen skole?

  • Vi har morgensamlinger 10-15 min. hver dag etter frokost
   Morgensamlingen er et «ord for dagen» der en elev eller en fra personalet deler noe en selv synes er viktig.
  • Vi synger bordvers ved maten
  • Vi har kristendom/etikk 2 timer i uka. Her kan du selv velge et tema blant 3 emner.
  • Det arrangeres kristne møter på torsdager og søndager. Dette er frivillig.
  • Elevene får tilbud om å være med i samtalegrupper eller bibelgruppe.

  Hva er verdigrunnlaget på Hurdal Verk folkehøgskole?

  Hurdal Verk er en kristen skole og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), og dette preger skolen og undervisningen. Uansett livssyn er du velkommen hit! Det er en viktig verdi for oss at alle elevene våre føler seg inkludert, respektert og verdifulle, uansett livssyn.